Výrobní závod

Travní Dvůr, Hrabětice

Základním předmětem podnikání společnosti je výroba sterilované zeleniny, ovocných kompotů, marmelád, rajského protlaku a kečupu, stáčení stolní vody a limonád do PET lahví.

O společnosti

Sídlo společnosti

NOVÁK konzervárna a.s.
Travní dvůr 362
671 68 Hrabětice

Obchodní rejstřík Brno, oddíl B, vložka 3199
IČO: 255 86 998
DIČ: CZ25586998


Vedení společnosti

Představenstvo Novák konzervárna a.s.
předseda představenstva: Radek Hynek
členové: Ing. Bohuslav Novák, Roman Kotalík

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: Marika Kolovrátková
členové: Ing. Radek Novák, Ing. Gabriela KaráskováCHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

NOVÁK konzervárna a.s. - právní forma - akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 3199. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 10. ledna 2000. Základní jmění společnosti činí 21.009.000.- Kč.
NOVÁK konzervárna a.s. je nástupnickou organizací fyzické osoby Bohuslav Novák konzervárna. Ta byla založena 17. května 1991. Je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu Brno, oddíl A, vložka 2217. V průběhu roku 2000 došlo ke vkladu veškerého majetku do NOVÁK konzervárna a.s.

Naše firma byla založena v roce 1991. Jedná se o výrobní závod v Hraběticích, okres Znojmo. Podnik se orientuje na výrobu sterilované zeleniny, kompotů, kečupů.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

V roce 1991 jsme začali s výstavbou nového zpracovatelského závodu, tzv. "na zelené louce". Původní záměr byl specializovat se na zpracování zeleniny z místních zdrojů do skleněných malospotřebitelských obalů. Výroba byla zahájena v roce 1992 a to se základním technologickým vybavením. Celý areál byla pouze správní budova, malá skladová hala a výrobní hala. V našem výrobním programu figurovaly pouze tyto komodity: okurky, paprika a zelí. V dalším vývoji jsme rozšířili námi nabízený sortiment o velkospotřebitelské skleněné obaly. Navíc jsme začali zpracovávat i další druhy zeleniny: cukrovou kukuřici, červené zelí, kysané zelí, červenou řepu, mrkev, celer. Kromě jednodruhových zelenin v současné době nabízíme i celou řadu směsí a salátů. Samostatnou kapitolou v rozšiřování sortimentu byly výrobky z rajčat a rajských protlaků. Jedná se o rajčatové protlaky, kečupy a zeleninové lečo v baleních od 300 ml až po 10 kg plastové kbelíky.

V roce 1998 jsme zásadním způsobem rozšířili i naše kapacitní možnosti instalací druhé zpracovatelské linky. Původní linku jsme doplnili o některá zařízení a přizpůsobili ji pro zpracování malospotřebitelských balení od 370 ml do 720 ml. Druhá zpracovatelská linka je přizpůsobena pro výrobu velkospotřebitelských balení. Tato změna umožnila zvýšit produktivitu práce, zefektivnit výrobu bez zbytečných technologických přestávek potřebných ke změně technologie při přechodu na jednotlivé obaly.

V témže roce jsme dokončili kompletní plynofikaci, včetně položení 2,5 km plynovodu. Pro potřeby zvýšených výrobních kapacit jsme uvedli do provozu zcela novou kotelnu. Z původní instalované kapacity 600 kg páry za hodinu jsme v tuto chvíli pro potřeby výroby schopni dodat 2 500 kg páry za hodinu. V roce 1998 byla ještě zásadním způsobem rozšířena a zmodernizována elektrorozvodna a zakoupili a instalovali jsme dvě nové trafostanice s dostatečnou kapacitní rezervou.

V roce 1999 jsme se zaměřili na zrealizování projektu stáčení a balení stolní vody. Bylo potřeba připravit vhodné prostory, zcela nově přebudovat systém akumulace a rozvodů vody v našem závodě a v neposlední řadě na základě hydrogeologických průzkumů zadat realizaci hlubinného vrtu. Ten se nachází přímo v areálu konzervárny, na našem pozemku a jeho hloubka je přes 300 m. Technologické zařízení bylo nakoupeno od italského výrobce a je doplněno tuzemskou technologií. V roce 2001 jsme instalovali nové technologie na vlastní výrobu PET lahví.

V roce 2000 jsme po stavební i technologické stránce zrealizovali výrobu kečupů, rajských protlaků, marmelád. Se zavedením této výroby bylo potřeba zakoupit a vybudovat varnou kapacitu. Na zařízeních velmi úzce souvisejících si připravujeme svoje polotovary. Jedná se o linku na výrobu dření a past z ovoce a rajčat.

V roce 2001 V tomto roce byla provedena transformace naší společnosti. Firma Bohuslav Novák konzervárna, IČ 14642484 (fyzická osoba) byla vložena do základního jmění společnosti Novák konzervárna a.s.

V roce 2004 V tomto roce jsme vstoupili do nového segmentu na trhu zpracované zeleniny. Naše společnost zakoupila technologii na balení zeleniny do PE vaků. Jedná se o nový trend ve zpracování zeleniny. Odběrateli a cílovými zákazníky jsou především výrobci lahůdek a studené kuchyně. Hlavní předností nové výroby je jednodušší manipulace, lepší výtěžnost a především vyšší bezpečnost potravin. V tomto roce byla zároveň ukončena výroba balení vod do PET lahví.

V současné době zaměstnáváme na naší firmě v období od června do prosince cca 150 zaměstnanců. V období hlavní zpracovatelské sezóny probíhá práce v nepřetržitém provozu. Mimo hlavní zpracovatelskou sezónu zaměstnáváme cca 40 zaměstnanců.

REALIZACE PROJEKTU

Naše společnost realizuje projekt: „Zlepšení procesu zpracování výrobků Novák konzervárna a.s.“
Tento projekt je podpořen v rámci Programu rozvoje venkova, který je financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.
Popis projektu